Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків) у м. Василькові

Written by administrator on . Posted in Важливо!

Згідно рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради від 06.04.2018 №96 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків)» у м. Василькові буде проведено конкурс з призначення управителя.

Організатор конкурсу: виконавчий комітет Васильківської міської ради, (місце знаходження організатора конкурсу: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 56).

Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Длужинська Інна Миколаївна- начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради, Пухляк Анна Василлівна – заступник начальника управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради; телефон (04571) 25008.

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до управління житлово-комунального господарства , будівництва та благоустрою Васильківської міської ради (вул. Соборна, 56).

Конкурсна документація надається особисто або через уповноважену належним чином особі чи надсилається поштою протягом трьох робочих днів у запечатаному конверті після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

  1. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:
1 Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу до 50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою до 15 балів
3 Фінансова спроможність учасника конкурсу до 10 балів
4 Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) до 15 балів
5 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства до 10 балів

 Всього максимально 100 балів.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи-підприємці ‒ прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів; баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо; документи, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для визначення рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою; для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам згідно вимог до конкурсних документів, вказаних нижче.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Вимоги до конкурсних документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Вимоги до конкурсних пропозицій Учасник конкурсу на виконання вимоги організатора конкурсу надає таку інформацію
Ціна послуги, що включає відповідно достатті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м загальної площі об’єкта конкурсу Розгорнутий розрахунок на кожний будинок об’єкта конкурсу, з урахуванням переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, відповідно до конкурсної пропозиції
Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою Оригінал довідки на бланку підприємства, за підписом керівника та скріплений печаткою учасника конкурсу (у разі наявності), в якій учасник зазначає інформацію про матеріально-технічну базу та обладнання, що буде використано під час послуг
Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) Оригінал довідки на бланку підприємства, за підписом керівника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності), де учасник зазначає інформацію про працівників, які братимуть участь у наданні послуг. У цій довідці також зазначаються як працівники робітничого класу, так і  працівники інженерно-технічного складу (у разі наявності)
Фінансова спроможність учасника конкурсу Оригінал або нотаріально завірена копія довідки/довідок з обслуговуючого банку/банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка/довідки повинні бути надані з тих обслуговуючих/обслуговуючого  банку/банків, які учасник зазначив у пропозиції конкурсних торгів. Термін дії довідки не повинен перевищувати двох тижнів
Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства Копії договорів з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (не менше двох)

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою за адресою: 08600, Україна, Київська обл., м. Васильків, вул. Соборна, 56 .

Кінцевий строк подачі документів: до 16.00 тридцятого дня з моменту опублікування оголошення в міськрайонній  громадсько-політичній газеті «Життя і слово» (21 квітня 2018).

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Виконавчий комітет Васильківської міської ради, вул. Соборна, 56 (поверх 2) каб. 14  наступного дня від дати закінчення подачі документів згідно графіка.

Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирному будинку (групи будинків) переглянути

Додатки до  Порядку проведення конкурсу з призначення управителя  багатоквартирного будинку (групи будинків) переглянути

Trackback from your site.

Leave a comment