Міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Васильківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Контактна інформація: 08600, м. Васильків, вул.Володимирська, 2; тел. (04571) 9 21 02; e-mail: vasmcsssdm@ukr.net

Директор центру

Летко
Тетяна Миколаївна

тел. 9-20-48

Головний спеціаліст – бухгалтер центру

Індиченко
Тетяна Олександрівна

тел. 9-20-48

Фахівці із соціальної роботи

Савченко
Любов Іванівна,
Смиковська
Тамара Валеріївна

тел. 9-21-02


Графік роботи (прийом громадян)

  • початок роботи – 8.00
  • перерва – з 12.00 до 12.45
  • закінчення роботи – 17.00 (15.45 у передвихідні та передсвяткові дні)

Основні завдання Центру

  • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей та молоді;
  • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
  • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
  • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Основні функції Центру

1) здійснює заходи щодо:
– виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
– соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
– соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
– інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;
3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;
4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади.


Види соціальних послуг, що надаються Центром

Психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я, поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності що, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;

соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

соціально-економічні послуги – сприяння у задоволенні матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;

юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо;

інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної формації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).


Категорії отримувачів послуг – переглянути

КАРТКА ПОСЛУГ з соціальної підтримки сімей та осіб, які перебувають  в  складних життєвих обставинах або мають ризик потрапити в них – переглянути

КАРТКА ПОСЛУГ щодо адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань; осіб, що мають проблеми з законом – переглянути

КАРТКА ПОСЛУГ щодо організації роботи з дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа – переглянути


ПОЛОЖЕННЯ про Васильківський міський центр соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді переглянути/завантажити

Звіт  про роботу Васильківського міського ЦСССДМ за 2017 рік переглянути