Перелік послуг

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Васильківської міської ради

(завантажити в форматі .doc)

№п/п Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги Назва адміністративної послуги
1 Відділ регулювання земельних відносин апарату Васильківської міської ради

 

Надання дозволу (згоди) на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою (нововиділення)
Дозвіл на викуп земельної ділянки
Внесення змін до рішення Васильківської міської ради
Скасування рішення Васильківської міської ради
Повторне винесення заяви на розгляд Васильківської міської ради
Затвердження проекту землеустрою (нововиділення)
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
2 Відділ містобудування та архітектури Васильківської міської ради Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки
Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки
Надання висновку про погодження проекту землеустрою
Переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок
3 Постійно діюча комісія з питань обстеження земельних ділянок на наявність зелених насаджень Видача довідки про обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень
4 Відділ державної реєстрації управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради  Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна
Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
5 Відділ у Васильківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

    Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл
їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
6 Васильківський РВ ГУ ДСНС України у Київській області Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
7 Держпродспоживслужба у Васильківському районі Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин
8 Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Васильківської міської ради Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
Видача дозволу на виконання  будівельних робіт
Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
Реєстрація декларації по готовність об’єкта до експлуатації
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
9 Управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради Дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
10 Головне територіальне управління юстиції в Київській області Реєстрація громадського об’єднання
Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання