ОГОЛОШЕННЯ

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради повідомляє, що номер телефону приймальної управління (04571) – 6-27-83 – недійсний. Новий номер телефону – (04571) -2-22-88.

Роз’яснення щодо допомоги на дітей одиноким матерям

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

1. Хто має право отримувати допомогу ? 

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

У зв’язку із зверненнями структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо проведення нарахувань допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на липень 2020 року повідомляємо.

В області діє цільова програма соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

Київська обласна державна адміністрації інформує, що в області діє Київська обласна цільова програма соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 22.06.2017 № 346-15-VІІ, зі змінами внесеними рішенням Київської обласної ради від 10.10.2018 №499-23-VІІ (далі по тексту – Програма), завдяки реалізації якої виконуються першочергові завдання Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, в тому числі подолання бідності, підняття рівня матеріального забезпечення найбільш вразливої та найменш забезпеченої частини населення області.

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж запрошує на навчання

Written by administrator on . Posted in соціальний захист

Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради повідомляє:

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж є державним навчальним закладом фахової передвищої та вищої освіти,який здійснює підготовку здобувачів за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр та за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Соціальна робота» та «Психологія» на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) повної загальної середньої освіти (11кл.),диплому кваліфікованого робітника.